راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر کــيش به تــهران
یکشنبه 6 بهمن 220,000
پنجشنبه 10 بهمن 400,000
جمعه 11 بهمن 860,000
شنبه 12 بهمن 590,000
یکشنبه 13 بهمن 440,000
دوشنبه 14 بهمن 400,000
سه شنبه 15 بهمن 300,000
چهارشنبه 16 بهمن 270,000
پنجشنبه 17 بهمن 310,000
جمعه 18 بهمن 590,000
شنبه 19 بهمن 400,000
یکشنبه 20 بهمن 260,000
دوشنبه 21 بهمن 239,000
سه شنبه 22 بهمن 220,000
چهارشنبه 23 بهمن 340,000
پنجشنبه 24 بهمن 520,000
جمعه 25 بهمن 820,000
شنبه 26 بهمن 610,000
یکشنبه 27 بهمن 420,000
دوشنبه 28 بهمن 420,000
سه شنبه 29 بهمن 400,000
چهارشنبه 30 بهمن 400,000